رفتن به بالا

گزارش تصویری/ پیاده تا بهشت
دیدار وزیر امور خارجه آلمان رئیس مجم...
دیدار وزیر امور خارجه آلمان رئیس مجم...