رفتن به بالا

  • ژن‌های خوب کجا تحصیل می‌کنند؟

    درست است، مسئولین تا دل‌تان بخواهد اشتباه می‌کنند اما ما را که با آنها در یک گور نمی‌کنند! درضمن، انصاف هم چیز بدی نیست این بندگان خدا تلاش‌شان را از قبل انقلاب،کرده و همچنان هم می‌کنند. مثلا آن موقع که غرق فساد بودیم آنها در زندان ستم شاهی بودند و ما نبودیم تا ببینیم در مبارزات‌شان چه‌ها که نمی‌کنند. خب،الان هم نوبت آنهاست که کمر همت را سفت کرده تا مثلا راه رستگاری ...